על הטכנולוגיה

MarginProbe

המרג’ין פרוב הוא מכשיר לשימוש תוך ניתוחי שמטרתו להפחית את מספר המקרים בהם ניתוחי למפקטומי מסתיימים בהודעה על צורך בניתוח נוסף.

ניתוחים נוספים שכאלה נדרשים במקרים בהם תשובת הדוח הפתולוגי שנמסרת למטופלת כ- 3 שבועות מיום הניתוח מעידה כי לא הוסרה כל הרקמה הסרטנית מהשד.

על המנתח לשאוף להוציא את הגידול הסרטני כולו באותו הניתוח.
הבדיקה באמצעות מערכת MarginProbe מתבצעת לגוש הנכרת מיד עם הוצאתו מן הגוף.

במהלך הבדיקה המנתח בודק את הגוש סביב סביב באופן שיטתי. המערכת נותנת למנתח מידע אודות הרקמה הנבדקת על גבי המסך ובחיווי קולי בזמן אמת בחדר ניתוח.

שאלות ותשובות

השימוש בטכנולוגיה הוא לנשים שעומדות לפני ניתוח משמר שד.

שימוש בטכנולוגיה אינו מתאים לנשים שעברו ניתוח ומועמדות לניתוח חוזר.

השימוש בטכנולוגיה אינו מומלץ לנשים עם מרקם שד מאוד צפוף.

אין שום סיכון.

גלי הרדיו הן בעוצמה נמוכה.

לטכנולוגיה אישור FDA ,CE 0483 ואמ"ר. כלומר מאושרת לשימוש בארה"ב, אירופה וישראל.