על הטכנולוגיה

MarginProbe

המרג’ין פרוב הוא מכשיר לשימוש תוך ניתוחי שמטרתו להפחית את מספר המקרים בהם ניתוחי למפקטומי מסתיימים בהודעה על צורך בניתוח נוסף.

ניתוחים נוספים שכאלה נדרשים במקרים בהם תשובת הדוח הפתולוגי שנמסרת למטופלת כ- 3 שבועות מיום הניתוח מעידה כי לא הוסרה כל הרקמה הסרטנית מהשד.

על המנתח לשאוף להוציא את הגידול הסרטני כולו באותו הניתוח.
הבדיקה באמצעות מערכת MarginProbe מתבצעת לגוש הנכרת מיד עם הוצאתו מן הגוף.

במהלך הבדיקה המנתח בודק את הגוש סביב סביב באופן שיטתי. המערכת נותנת למנתח מידע אודות הרקמה הנבדקת על גבי המסך ובחיווי קולי בזמן אמת בחדר ניתוח.

נגן וידאו

שאלות נפוצות

השימוש בטכנולוגיה הוא לנשים שעומדות לפני ניתוח משמר שד.

שימוש בטכנולוגיה אינו מתאים לנשים שעברו ניתוח ומועמדות לניתוח חוזר.

השימוש בטכנולוגיה אינו מומלץ לנשים עם מרקם שד מאוד צפוף.

אין שום סיכון.

גלי הרדיו הן בעוצמה נמוכה.

לטכנולוגיה אישור FDA ,CE 0483 ואמ"ר. כלומר מאושרת לשימוש בארה"ב, אירופה וישראל.

השימוש בטכנולוגיה הוא ללא כאב.

הטכנולוגיה באה במגע עם הגוש שהוצא מהשד וסורקת את שוליי הגידול.

בחרי את המרכז הרצוי לך ושאלי בתיאום הניתוח על הטכנולוגיה.

השימוש בטכנולוגיה נתון לשיקול דעתו של הרופא.

השימוש בטכנולוגיה אינו חודרני.

המכשיר סורק את שוליי הגידול בתוך דקות בודדות ומתריע על נוכחות רקמה סרטנית.

אם קיימת רקמה סרטנית בשוליי הגידול, המנתח מוציא את הרקמה הסרטנית שנותרה באופן מידי.

הטכנולוגיה בשימוש קליני בישראל משנת 2011 ובארה"ב משנת 2013.

נעשה שימוש בטכנולוגיה בעשרות אלפי מטופלות בישראל ובארה"ב.

Call Now Button